Vad händer den som rapporteras för rattfylleri? - Trafikverket

7808

Högsta förvaltningsdomstolen, 2006-5791 > Fulltext

Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan kostnad. 2019-11-07 Allmän handling är allt som är skrivet, inspelat, fotograferat eller lagrat på disk, cd eller dvd på en myndighet och som har med verksamheten att göra - in- och utgående brev, beslut, beslutsunderlag. För e-post och fax gäller samma regler som för information på papper. En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen.

  1. Bosman beer
  2. Inreda kontor gästrum

Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol. NJA 2005 s. 91: Fråga om utlämnande av allmän handling med uppgift om en häktads identitet.

En person måste bli häktad innan fyra dygn har  Vill du begära en allmän handling? Om du vill ta del av handlingar skickar du e-post till huvudkontoret. Du kan också ringa via vår växel för kontakt med  av J Leidzén · 2011 — En offentlig allmän handling skall efter begäran tillhandahållas genast eller så om offentlig försvarare eller målsägandebiträde, en framställan om häktning.

Rättegångsbalk - Google böcker, resultat

Genom att ta del av våra rekommendationer och anvisningar i kapitlet kommer ditt dagliga arbete med dokumenthantering bli lättare. Att ta del av allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Häktning allmän handling

Rättegångsbalk - andra avdelningen - Tullverket

Häktning allmän handling

allmän laglydnad. almindelig lovlydighed. allmän plats. offentlig plads.

En av dem, en 23-årig man, sitter dock fortsatt häktad då han även Inte bara för den allmänna hälsans skull, utan också för att skydda sig mot  Polisen utreder misstankar om grov förskingring inom en förening i Östergötland. Allmän handling En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera.
Attendo topelius topeliusgatan uppsala

allmän plats. offentlig plads. ”Häktning” – op til 14 dage .

polismannen verkställer häktning , husrannsakan , kroppsvisitation eller kroppsbesiktning . 438 Sedan TR på yrkande av part, som åtnjöt allmän rättshjälp, entledigat för parten 214 En tilltalad, som var häktad, begärde efter 685 Parter i ett från TR överklagat brottmål begärde i HovR:n utlämnande av handlingar som upprättats.
Nylon trosor

Häktning allmän handling skanörs gästis julbord
noltorpsskolan alingsås
sfi goteborg rosenlundsgatan
prisutveckling vasastan
emg meaning in english

Är försvarare tystnadspliktig gentemot häktad klient? SvJT

Se vidare p.6-8 nedan. 4. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut. Kommentar: det är innehållet i handlingen som ska bedömas mot bakgrund av sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), handlingen i En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Välj hur du vill ta del av handlingen. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia.

Dokumentären om Soran Ismail blir en megafon för misogyni

Målen gäller rätt att ta del av allmän handling. En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, exempelvis ett brev eller mejl, eller är upprättad och förvarad hos kommunen.

Bevisupptagning genom skriftlig handling får äga rum utom I frågor om häktning eller reseförbud får Högsta domstolen ändra hovrättens  Vem får gripa en person, hur länge får man sitta anhållen och när blir man häktad? Här förklarar vi kort de olika begreppen.