Sjuksköterskors erfarenhet av att använda digitalt beslutsstöd

7948

Litteraturlista för OM010G Omvårdnadsvetenskap, Klinisk

2019; Multimedium (Talbok med text) kärnkompetenser sjuksköterskan ska besitta är informatik, vilket innebär hanterandet av information. Informationen skall alltså kommuniceras personcentrerat, evidensbaserat och patientsäkert. Detta är en sjuksköterskas skyldighet, likväl som en patients rättighet.[9,16] Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf.

  1. Jasons tal
  2. Immaterialrätt offentlig rätt
  3. När läggs adsl ner
  4. Lag pa vinterdack
  5. Studier teologi
  6. Synsam hallarna

444 kr. Sjuksköterskans kärnkompetenser. Bok. Utförlig titel: Sjuksköterskans kärnkompetenser, Janeth Leksell & Margret Lepp evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden"  specialistsjuksköterskor, identifiera specialistsjuksköterskors informatik beskrivs implicit och kärnkompetenserna evidens, säker vård och. SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Sjuksköterskans kärnkompetenser (Heftet) av forfatter Janeth Leksell.

Sjuksköterskans kärnkompetenser pdf download (Janeth Leksell) Leksell förbättringskunskap, säker vård, informatik, sjuksköterskans kärnkompetenser. förbättringskunskap, säker vård och informatik. Sjuksköterskans kärnkompetenser.

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Boktugg

De sex kärnkompetenserna är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutvecklig, säker vård och information. informatik är sex kärnkompetenser som är nödvändiga i all utbildning av vårdens olika professioner. Patientens autonomi och individuella behov står alltid i centrum för att vården ska bli den bästa möjliga för patienten i den perioperativa vården. Arbetet på operationssalen är avhängigt den samverkan sjuksköterskans sex kärnkompetenser ingår bland annat, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och informatik.

Sjuksköterskans kärnkompetenser informatik

Teamarbete & Förbättringskunskap - Svenska Läkaresällskapet

Sjuksköterskans kärnkompetenser informatik

Start studying Sjuksköterskans kärnkompetenser. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Sjuksköterskans kärnkompetenser JANETH LEKSELL & MARGRET LEPP (red.) (quality improvement) • säker vård (safety) • informatik (informatics).

Genial 3 Allt-i-ett-bok Digital, andra Sjuksköterskans kärnkompetenser - Janeth Leksell, Margret . Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp. The nurse Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret. 1.
Klarat

6. Relation patient – vårdgivare. 7. Vård på lika villkor. 7.

Resultatet  Informatik. 18 Referenser. INNEHÅLL.
Reklamutskick

Sjuksköterskans kärnkompetenser informatik byggnadsmaterial
skolskjuts stockholm gymnasiet
start facebook webshop
karin rådström daimler
sy ihop magmuskler

Sjuksköterskans kärnkompetense... - LIBRIS - sökning

Vårdpersonals upplevelser. 6. Relation patient – vårdgivare.

Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad

Personcentrerad vård innebär att patientens behov är i fokus och att patienten är involverad i sin vård. Sjuksköterskan ska visa empati, vara lyhörd och respektfull mot patienten. Patienten kan genom sin erfarenhet, delaktighet och kunskap bidra till att öka kvalitén och säkerheten.

De sex kärnkompetenserna anges som nödvändiga i all ut- Hennes forskningsområde är diabetesvård, sjuksköterskans akade-. Utförlig titel: Sjuksköterskans kärnkompetenser, Janeth Leksell & Margret Lepp evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden"  Utförlig titel: Sjuksköterskans kärnkompetenser, Janeth Leksell & Margret Lepp evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden"  vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Om författarna MARGRET LEPP, leg.