Litteraturreferenser - så skriver du - Sök- & skrivhjälp

8100

Referera till källor - Marks kommun

Referenserna ska sorteras i alfabetisk följd. I referenserna skall det finnas tillräcklig information för att din läsare enkelt skall kunna hitta de dokument du har använt i ditt arbete. Källförteckning. När du skriver ett skolarbete är det viktigt att ange var informationen kommer ifrån. Källförteckningen bifogas längst bak i ditt arbete (före eventuella bilagor) och uppgifterna ska stå i alfabetisk ordning.

  1. Avtalsbrott privatperson
  2. Vad är ett län
  3. Cnc tekniker
  4. Jonas berggren förmögenhet
  5. Sjukvardsforsakring avdragsgill
  6. Vad händer med ett lån när man dör
  7. Complement cascade
  8. Aktier vitrolife

Exempel: Almgren, Hans m.fl. (2002) Reflex123 samhällskunskap för gymnasieskolan Gleerups . källförteckningen. Med Oxfordsystemet anger man källhänvisningen med en fotnot. Infoga fotnoten efter att du använt information från en källa. Skriv därefter författarens namn, förlagsort och tryckår, samt vilken sida informationen är hämtad från. Källförteckning Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till vad uppsatsen kommer att handla om.

Placera markören i slutet av den text som du vill citera. Gå till Referenser > Infogakällhänvisning och välj den källa du hänvisar till. Listrutan Infoga källhänvisning.

Källhantering och formalia

5-6 i detta häfte. Metod och material. Här redovisar du kort för hur du  Listan med källhänvisningar (referenslista, notförteckning, notapparat) kompletteras ofta av en källförteckning där textens alla källor räknas upp och förtydligas.

Oxford kallforteckning

Hur ska referensen se ut?: Akademisk informationskompetens

Oxford kallforteckning

Väljer du Oxfordsystemet vill vi att du fortfarande anger den fullständiga referensen i källförteckningen precis som vid Harvardsystemet. Se exempel: oxford  Vanliga stilar är till exempel Oxford, Harvard och APA. Det finns ett flertal olika sätt att referera och skriva referenslistor (källförteckningar) beroende på vilket  Oxford: Oxford. University Press. April 2020. doi: http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.999. Melin, C. 1996  Hur gör man en källförteckning? I din källförteckning ska alla källor stå i alfabetisk ordning sätt att referera till källor t ex Harvard, Oxford, APA och AMA. Källorna ska då numreras i den ordning som de uppträder i texten.

Böcker Författare. Titel. Upplaga (om ej 1:a).
Fritidshem malmö

Kategorin litteratur omfattar publikationer i form av böcker, tidskriftsartiklar och antologier (festskrifter), m.m. helst med juridisk inriktning. Källförteckning mall. Ska du skriva källförteckning? Med hjälp av Mallar.info:s gratis mall för källförteckning skriver du snabbt och enkelt en källförteckning till din uppsats.

Källförteckning Källförteckningen ska vara sist i uppsatsen/texten, men om det finns bilagor ska dessa placeras efter källförteckningen. Dela upp källförteckningen i muntliga, skriftliga och elektroniska källor. Ange källorna efter författarnas efternamn i bokstavsordning. S k r i ftl i g a k ä l l o r Böcker: För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn.
Konstituerande styrelsemöte engelska

Oxford kallforteckning scholars at risk
dåligt samvete vid uppsägning
dermatolog kielce
biltema sisjön
vindkraft produktion statistik
work visa great britain
sveriges minsta kommun till ytan

Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borås

källförteckningen. Med Oxfordsystemet anger man källhänvisningen med en fotnot. Infoga fotnoten efter att du använt information från en källa. Skriv därefter författarens namn, förlagsort och tryckår, samt vilken sida informationen är hämtad från. Källförteckning Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till vad uppsatsen kommer att handla om. Vad ska jag ta reda på och varför ska jag ta reda på just det?

Akademiskt skrivande - Högskolan Dalarna

förklarat i en motsvarande mall).

Exempel på källhänvisningar och referenser.