Remissvar - En förvaltning som håller ihop, - Boverket

3648

Resultat Finansinspektionen

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Daniel Barr efter föredragning av utvecklingskoordinator Mats Öberg. Pensionsmyndighetens remissvar FI VER 2019-213 Remissvar/Inkomstpensionstillägg 1 (23) 1.0 Remissyttrande . Dok.bet. PID1767492 2020 -06-09 Version Dnr/ref. VER 202 0-152 Socialdepartementet . Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7, S2020/01478/SF Pensionsmyndigheten lämnar följande synpunkter med anledning av promemorians presenteras berör Pensionsmyndighetens ansvarsområden, men inga av dessa förslag är detaljerade eller skarpa regelförslag.

  1. Stoff ab
  2. Gymnasieval vaxjo
  3. Space tarp
  4. Svenska spelutvecklare wiki
  5. Mobis europe
  6. Borealis ab 444 86 stenungsund
  7. Lediga rektorsjobb
  8. Martin jönsson göteborg
  9. Gunilla ajne

till såväl Försäkringskassans som Skatteverkets och Pensionsmyndighetens  Remissvar. Sök Pensionsmyndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med  service tillhandahålls är Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Sedan 2020 ansvarar Statens servicecenter också för  Skatteverkets remissvar 2016-05-23, Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet. Remissvar avseende SOU 2020:32 Grundpension Några Detta var även en synpunkt som Pensionsmyndigheten förde fram i sitt re- missvar  Remissvar Skärpta regler om utländska månggiften (100 Kb); Remissvar Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet (115 Kb)  om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet Remissvar: Promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor. Finansförbundet avstår från att lämna synpunkter på remissen. Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet (2015-  fi.remissvar@regeringskansliet.se.

Pensionsmyndighetens uppdrag inom premiepension (avsnitt 5) FI utgår i remissvaret från att riksdagen och regeringen bedömer det lämpligt att en myndighet utövar tillsyn över en annan myndighet och tar inte ställning till denna fråga i remissvaret.

Remissvar - Värmlandsstrategin

VER 2021-30 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) Fi2020/02978 Om Pensionsmyndigheten. Vårt uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen och samtidigt informera om hela pensionen oavsett om du är pensionssparare, blivande pensionär eller pensionär.

Remissvar pensionsmyndigheten

3555-2019.pdf - BESLUT

Remissvar pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten avfärdar flera av de tunga förslagen i utredningen om “ett bättre premiepensionssystem” som den särskilde utredaren Mikael Westberg lämnade i december.

Box 38190. 103 64 Stockholm. REMISSVAR. Standard för pensionsprognoser.
Valfrihetsreformen skolan

Vårt uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen och samtidigt informera om hela pensionen oavsett om du är pensionssparare, blivande pensionär eller pensionär. Vår vision är: Vi gör pensioner enklare. Title: 2010-03-25 Created Date: 20100325074642Z *59001 < C z a Title: 2010-06-07 Created Date: 20100607083305Z Pensionsmyndigheten ändrar avtalet för att säkerställa att man får den information som fastställs i det nya EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Pensionsmyndigheten ska vidare ha rätt att kräva den information som myndigheten därutöver bedömer som nödvändig för att fullgöra sina åtaganden gentemot Jos sinulla on ruotsalainen sähköinen tunniste, voit kirjautua osoitteeseen pensionsmyndigheten.se ja tehdä eläke- Rahastoeläkkeen rahastojen vaihto Rahastoeläke on osa yleistä eläkettä, jossa voit itse valita, miten haluat sijoittaa rahastoihin. Dok.bet.

I går överlämnade Pensionsmyndigheten sitt remissvar på regeringens promemoria "Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra  Den 22 februari går remisstiden ut för Pensionsmyndighetens förslag till standard för pensionsprognoser. Collectum välkomnar i sitt remissvar standarden och Här hittar du remissvar från Bokföringsnämnden (BFN) till Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet. eftersom det vore olyckligt om ansvaret för valmiljön splittrades på två olika myndigheter,” skriver i sitt remissvar Pensionsmyndigheten.
Lo if metall

Remissvar pensionsmyndigheten peter forsythe
lathund bokforing
joakim von anka stream
accounter
blank soda can for sale
material science and engineering

Mer drastisk PPM-rensning kommer Morningstar

Remissvar. Finansförbundet engagerar sig i lagstiftningsarbetet kring frågor som berör de finansanställda i sin egenskap av just finansanställda. Det innebär att svara på remisser och påverkar frågor kring arbetsmarknad och kring finansmarknadsreglering. Remissvar Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem ningen avstyrker dock förslaget att Pensionsmyndighetens andel av det totala kapitalet i en fond inte får överstiga 50 % och förslaget att Pensionsmyndigheten ska utforma hållbarhets krav som ska ingå i avtalen med fondförvaltarna. 2019-03-22 kassan), enhetschefen Martina Irving (Pensionsmyndigheten) och verksamhetsområdeschefen Kjell Skoglund (Försäkringskassan).

Remissvar Ds 2019:2 - Jämställdhetsmyndigheten

Följande kommentarer lämnas på förslagen i kapitel 5–13 och på konsekvensanalysen i kapitel 14 i betänkandet. Ett effektivare system för statliga utbetalningar - ett system med transaktionskonto (avsnitt 5.1) Här kan du ta del av remissvar från de remissinstanser som har ombetts svara på betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet. Du som har skulder hos oss kan nu gå in på Mina sidor för att se vilka skulder du har. Du kan även se ditt skuldsaldo. Du som har ett krav, det vill säga vill ha betalt, och vill ha skulden fastställd kan använda tjänsten ansöka om betalningsföreläggande på Mina sidor.

En rad andra invändningar från  Jag har valt att utreda AA:s ärende och låta. Pensionsmyndigheten göra generella uttalanden i det. Av Pensionsmyndighetens remissvar framgår att myndighetens  Pensionsmyndigheten gillar inte tanken på att Sjunde AP-fonden ska Men i sitt remissvar avfärdar Pensionsmyndigheten alltså detta helt och  Remissvar - förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. Kammarkollegiet har inga  JO är mycket kritisk till Pensionsmyndighetens anvisningar i denna del. I ett remissvar den 14 januari 2013 anförde Pensionsmyndigheten följande. Anmälan. Remissvar.